måndag 7 november 2011

Meltdown


"Meltdowns are tricky, but definitely just a part of it all. It doesn't make them a terrible child or you a bad parent."

Citatet är bra, tycker jag, och jag har snott det härifrån!

Inga kommentarer: